ข่าวประชาสัมพันธ์>>เอกสารเผยแพร่>>อื่นๆ
ชื่อ วันที่ Hits
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกการควบคุมพฤติกรรม คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกการควบคุมพฤติกรรม 2017-08-24 47
คู่มือปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ คู่มือปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ 2017-06-21 170
สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤษภาคม 2560 สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤษภาคม 2560 2017-06-15 9
สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เมษายน 2560 สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เมษายน 2560 2017-06-09 3
สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีนาคม 2560 สคป.จ.สต สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีนาคม 2560 2017-06-09 2
คู่มืองานกรมคุมประพฤติสำหรับบริการประชาชน(240460) คู่มืองานกรมคุมประพฤติสำหรับบริการประชาชน(240460) 2017-04-24 144
หนังสือ พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 หนังสือ พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 2017-04-24 48
 การ์ตูน การ์ตูน "ชุมชนคนดี" (ส่วนที่ 2) 23
คู่มือการทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี คู่มือการทำงานบริการสังคมสำหรับหน่วยงานภาคี 24
การ์ตูน การ์ตูน "ชุมชนคนดี" (ส่วนที่ 1) 28
การ์ตูน การ์ตูน "ชุมชนคนดี" (ส่วนที่ 2) 8
คู่มือดูแลลูกวัยรุ่น คู่มือดูแลลูกวัยรุ่น 10
โปสเตอร์ โปสเตอร์ "การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 33
หนังสือ หนังสือ "ตามรอยคนดี 6
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ดัชนีข้อมูลข่าวสาร 8
1มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะผู้ใหญ่ 1มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะผู้ใหญ่ 32
2มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะพักลด 2มาตรฐานการให้บริการงานสืบเสาะพักลด 22
3มาตรฐานการให้บริการงานสอดส่อง 3มาตรฐานการให้บริการงานสอดส่อง 28
4มาตรฐานการให้บริการงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 4มาตรฐานการให้บริการงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 13
5มาตรฐานการให้บริการงานตรวจพิสูจน์ 5มาตรฐานการให้บริการงานตรวจพิสูจน์ 19
6มาตรฐานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 6มาตรฐานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 18
7มาตรฐานการให้บริการการอุทธรณ์คำวินิจฉัย-ผลการฟื้นฟู 7มาตรฐานการให้บริการการอุทธรณ์คำวินิจฉัย-ผลการฟื้นฟู 13
8มาตรฐานการให้บริการงานสงเคราะห์ 8มาตรฐานการให้บริการงานสงเคราะห์ 15
9มาตรฐานการให้บริการการประกันตัว-ปล่อยตัว 9มาตรฐานการให้บริการการประกันตัว-ปล่อยตัว 11
ภารกิจกรมคุมประพฤติ (ภาษาไทย) ภารกิจกรมคุมประพฤติ (ภาษาไทย) 40
คู่มือพ่อแม่อาสา คู่มือพ่อแม่อาสา 14
หนังสือตามรอยคนดี หนังสือตามรอยคนดี 7
เนื้อหาหลักสูตรมาตรฐานกลาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เนื้อหาหลักสูตรมาตรฐานกลาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว 11
คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 14
มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ2559 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ2559 16
หนังสือภารกิจกรมคุมประพฤติไทย หนังสือภารกิจกรมคุมประพฤติไทย 26