เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 3>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์


599/9-11 หมู่ที่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 0446123487 , 044621182 , 044601961 , 044613094 โทรสาร 044613487