เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 4>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
สำนักงานคุมประพฤติ กทม.2 (ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ)


๖๓๗/๑ อาคารพร้อมพันธ์ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๑๒ ๔๙๒๕,๐๒ ๕๑๒ ๔๗๔๖